Bromssköldar, äldre

Bromssköldar, (tomma) till äldre HD modeller
Bak till 750 sida 1.200 kr
Höger till Hydra 69-71 1.400 kr
Fr. till Springer BT, 1.400 kr

Kategori:
© Copyright - Gibson's MC Verkstad

Vi på Gibson:s Mc är inte en auktoriserad Harley Dealer / återförsäljare. Vi har heller inga affärsrelationer med Harley-Davidson Motor Company ©. Vi försöker inte heller framstå som om vi skulle ha något direkt samarbete med Harley-Davidson Motor Company ©. Vår avsikt är att kunna erbjuda kunden en personlig motorcykel. Harley- Davidson © och andra av deras namn används enbart som referens. Vi använder delar och tillbehör från de största tillverkarna, däribland Harley-Davidson.