NAV Till Fram och Bakhjul

#1 Nytt kromat fram, enkelskiva 00 –

#2 Svart ”Prippsnav” 73 – 99, baknav

#3 Nytt kromat, 80 ekers ”Prippsnav” fr. enkelskiva

#4 Svart framnav, enkelskiva 00-

#5 Svart framnav, 40 ekers, prippsnav, enkelskiva, 73 – 99

#6 Alu smalnav, fram XL & Dyna bl.a, enkelskiva 73 – 99

#7 Mid-glide nav, svart, enkelskiva

#8 Nytt kromat Prippsnav, fram för dubbla skivor, finns även baknav 73 – 99

#9 Tomt stjärn-nav

#10 Fram nav

#11 80 ekers, nytt kromat baknav, Prippsnav, 73 – 99

#12 Smalnav, svart, dubbelskiva, fram XL & Dyna bl.a

Ring el maila för prisuppgift

Kategori:
© Copyright - Gibson's MC Verkstad

Vi på Gibson:s Mc är inte en auktoriserad Harley Dealer / återförsäljare. Vi har heller inga affärsrelationer med Harley-Davidson Motor Company ©. Vi försöker inte heller framstå som om vi skulle ha något direkt samarbete med Harley-Davidson Motor Company ©. Vår avsikt är att kunna erbjuda kunden en personlig motorcykel. Harley- Davidson © och andra av deras namn används enbart som referens. Vi använder delar och tillbehör från de största tillverkarna, däribland Harley-Davidson.